Saint-Gobain

28
Jun
KPMG4 - 0 Saint-Gobain 22:05:0010:05 pm
28
Jun
Saint-Gobain4 - 2 AG Insurance 21:05:009:05 pm
28
Jun
Saint-Gobain1 - 1 Dow Chemical 19:40:007:40 pm
28
Jun
Saint-Gobain2 - 3 Fluxys 18:45:006:45 pm
22
Jun
Oracle5 - 4 Saint-Gobain 22:35:0010:35 pm
22
Jun
Axa3 - 1 Saint-Gobain 21:45:009:45 pm
22
Jun
Fluxys2 - 2 Saint-Gobain 20:55:008:55 pm
22
Jun
Veolia1 - 2 Saint-Gobain 20:00:008:00 pm
22
Jun
Sibelga0 - 6 Saint-Gobain 19:10:007:10 pm
24
Jun
Saint-Gobain1 - 4 Puilaetco 22:35:0010:35 pm
24
Jun
Saint-Gobain2 - 3 DynaFin 21:20:009:20 pm
24
Jun
Saint-Gobain7 - 0 Solvay 20:25:008:25 pm
24
Jun
Saint-Gobain5 - 0 I.B.A. 19:35:007:35 pm
24
Jun
Saint-Gobain3 - 2 Materialise 18:45:006:45 pm
12
Jun
Saint-Gobain1 - 2 Accenture 22:35:0010:35 pm
12
Jun
P&V Insurance2 - 3 Saint-Gobain 21:20:009:20 pm
12
Jun
Saint-Gobain1 - 4 Emeria 20:25:008:25 pm
12
Jun
Saint-Gobain2 - 0 Franki Foundations 19:35:007:35 pm
12
Jun
Saint-Gobain5 - 1 S.T.I.B. - M.I.V.B. 18:45:006:45 pm
13
Jun
Saint-Gobain4 - 3 I.B.A. 22:35:0010:35 pm
13
Jun
Puilaetco2 - 3 Saint-Gobain 21:20:009:20 pm
13
Jun
Saint-Gobain5 - 2 Shurgard Self Storage 20:25:008:25 pm
13
Jun
Saint-Gobain1 - 0 Tractebel Engie 19:35:007:35 pm
13
Jun
Engie Global Markets0 - 5 Saint-Gobain 18:45:006:45 pm
14
Jun
Saint-Gobain6 - 3 Deloitte 22:15:0010:15 pm
14
Jun
Saint-Gobain3 - 1 Deloitte 21:15:009:15 pm
14
Jun
AGC Glass Europe0 - 3 Saint-Gobain 20:15:008:15 pm
14
Jun
Saint-Gobain2 - 1 Elia 19:15:007:15 pm
14
Jun
Engie Global Markets6 - 1 Saint-Gobain 18:45:006:45 pm
2023 WINNERS